Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Przetwarzanie danych osobowych Polityka prywatności Uwierzytelnieni użytkownicy

Podsumowanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Customer Centric Selling Poland sp. z o.o.  w celu realizacji usług szkoleniowo-doradczych w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem Portalu CCS24.com. 


Wyrażam zgodę na komunikację ze mną przez Customer Centric Selling Poland sp. z o.o.  w celu realizacji usług szkoleniowo-doradczych przez pocztę, e-mail i telefon.

Pełna polityka

Na co wyrażasz zgodę?

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Customer Centric Selling Poland sp. z o.o.  w celu realizacji usług szkoleniowo-doradczych zamówionych przez Ciebie, Twojego pracodawcę lub Partnera biznesowego.  Wyrażasz także zgodę na naszą komunikację z Tobą na podany adres e-mail i numer telefonu. 

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna, żebyś mogła/ mógł zalogowac się do Portalu i wziąć udział szkoleniu i/lub skorzystać z usług Customer Centric Selling Poland.

Do czego wykorzystamy Twoje dane? 

  • Na adres e-mail, którym zalogujesz się do portalu, wyślemy do Ciebie informacje organizacyjne dotyczące szkolenia - gdzie i kiedy odbywa się, szkolenie i  jak się do niego przygotować.  
  • Po szkoleniu wystawimy Ci imienny certyfikat uczestnictwa, a także jego duplikat jeśli zgubisz oryginał. 
  • Przed szkoleniem i po szkoleniu w serwisie znajdziesz dodatkowe materiały, szablony i narzędzia oraz zadania wdrożeniowe. 
  • Będziesz także mógł/ mogła skorzystać ze wsparcia trenera przez 30 dni po szkoleniu.


Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) będzie Customer Centric Selling Poland sp. z o.o., ul. Pietrusińskiego 7c, 40-842 w Katowicach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000305292; Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 954-26-38-502; REGON: 240923718, tel.: 32 496 20 76 , e-mail: office@customercentric.pl

Twoje prawa
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych. 
Po zalogowaniu się do portalu możesz swoje dane poprawiać, żądać ich sprostowania, usunięcia, masz prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz Twoich uprawnień z tym związanych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@customercentric.pl lub pod numerem telefonu +48 32 496 20 76