List of active policies

Name Type User consent
Przetwarzanie danych osobowych Privacy policy Authenticated users
Komunikacja za pośrednictwem portalu CCS24.com Other policy Authenticated users
Nagrania wideo z zajęć online Other policy Authenticated users

Summary

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Customer Centric Selling Poland sp. z o.o. w celu realizacji usług rozwojowych.

Full policy

Zakładając konto na platformie CCS24.com powierzasz nam swoje dane osobowe. Dowiedz się jak będziemy je przetwarzać, dbać o ich bezpieczeństwo oraz jak możesz tym zarządzać. 

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna, żebyś mogła/ mógł zalogować się do Portalu i wziąć udział w projekcie, szkoleniu lub innych usługach.

Twoje dane osobowe na platformie CCS24.com przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu realizacji usług zamówionych przez Ciebie, Twojego pracodawcę lub Partnera biznesowego. 

Administratorem Twoich Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) będzie Customer Centric Selling Poland sp. z o.o., ul. Pietrusińskiego 7c, 40-842 w Katowicach, KRS 0000305292; NIP 542638502, REGON 240923718. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz zadzwonić do nas pod numer +48 32 496 20 76  lub napisać na adres e-mail: 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, ani kopiowane/przekazywane do innych systemów informatycznych Administratora. 

Po zalogowaniu do portalu możesz swoje dane poprawiać, żądać ich sprostowania, usunięcia, masz prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu do ich przetwarzania i prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Więcej informacji o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych przez CustomerCentric Selling Poland sp. z o.o. oraz Twoich praw z tym związanych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.Summary

Wyrażam zgodę na komunikację ze mną przez Customer Centric Selling Poland sp. z o.o. na podany adres e-mail oraz podany numer telefonu w celu realizacji usług rozwojowych.

Full policy

Dlaczego prosimy o Twoją zgodę na komunikację za pośrednictwem portalu CCS24.com? 

Za pośrednictwem portalu komunikujemy się z uczestnikami w sprawach związanych z projektem. 

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać Ci przypomnienia o zbliżających się zajęciach, informacje o tym jak się do nich przygotować, informacje o zamieszczonych na platformie zadaniach, materiałach, filmach i inne wiadomości organizacyjne.

Na podany numer telefonu skontaktujemy się z Tobą jedynie w sprawach pilnych, takich jak na przykład odwołanie lub przesuniecie godziny zajęć z przyczyn losowych, w czasie zbyt krótkim, by poinformować Cię o tym mailem.  Summary

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w nagraniach z zajęć online, wyłącznie w celach edukacyjnych związanych z realizacją zamówionych usług rozwojowych.

Full policy

Dlaczego prosimy o Twoją zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku w nagraniach wideo? 

Niektóre zajęcia online, szczególnie szkolenia, będą nagrywane. Dzięki temu osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach z przyczyn losowych, będą mogły je nadrobić w późniejszym czasie. Ponadto wszyscy uczestnicy będą mogli korzystać z nagrań, żeby powtórzyć materiał ze szkolenia, przeanalizować ponownie niektóre zagadnienia itp.. 

Nagrania zajęć online dostępne będą wyłącznie w ramach projektu w którym bierzesz udział. Nie będą wykorzystywane do innych celów, w szczególności marketingowych - chyba że wyrazisz na to odrębną, pisemną zgodę. 

Po zakończeniu projektu, w czasie uzgodnionym ze zleceniodawcą usługi, nagrania będą trwale usuwane z platformy.